روکش پی وی سی آچار در انواع گوناگون

PVC Coating - PVC cover for wrenches

بخش های مختلفی از آچارهای مورد استفاده در صنعت، به رنگهای مختلف روکش پی وی سی می گردد. از جمله در آچارهای فرانسه، قفلی، انبردست، دم باریک، آچار شمع و …
اینکار علاوه بر ایجاد زیبایی باعث افزایش عملکرد ابزار می گردد.