روکش پی وی سی دسته شیر گاز در انواع گوناگون

PVC Coating - PVC cover for the gas valve

روکش پی وی سی دسته های شیر باعث ایجاد زیبایی و عملکرد مناسب می گردد همچنین استفاده از رنگهای مختلف خود باعث شناسایی آسان شیر مربوطه و جلوگیری از خطاهای احتمالی در کاربرد آنها می گردد.
ما دسته های شیر را در سایزهای مختلف، اشکال مختلف و در رنگهای مختلف روکش می کنیم.
در موارد لزوم چاپ آرم و یا هر مطلب مد نظر مستری را بر روی دسته های روکش شده، انجام می دهیم.